eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Zmiana sposobu logowania od dnia 14 września 2019 roku


Szanowni Klienci,

Przypominamy, iż od dnia 14 września 2019 roku w bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet
zostanie włączone tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na
dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do systemu:


Pierwszy etap logowania - jak dotychczas
Należy wpisać Login i hasło

Drugi etap logowania – nowy element
Należy potwierdzić swoją tożsamość zgodnie z przyjętym sposobem autoryzacji, wskazanym w Karcie uprawnień do bankowości internetowej: bezpiecznym podpisem elektronicznym lub hasłem SMS.

Powyższe zmiany są wynikiem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie
ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075).
Ich celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do placówek Banku!


Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !


PAMIETAJ: Logowanie do systemu bankowości internetowej nigdy nie wymaga podania kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego - nigdy nie podawaj kodu podczas logowania
Caly komunikat

Szanowni klienci,


Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach, zalecana jest konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej
Bezpieczeństwo transakcji internetowych - podstawowe zasady